?

Log in

No account? Create an account
День Соборності України - 22 січня 2017 - Харьков в фотографиях [entries|archive|friends|userinfo]
Харьков в фотографиях

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

День Соборності України - 22 січня 2017 [Jan. 22nd, 2017|03:53 pm]
Харьков в фотографиях

kharkov_photo

[gatta_bianka]
[Tags|, , ]

Originally posted by gatta_bianka at День Соборності України - 22 січня 2017
Харків сьогодні. День Злуки УНР і ЗУНР.linkReply